• Tuis
  • /VERSPREIDING

VERSPREIDING

Vervoerders

Voermol Voere wil hiermee ons opregte dank en waardering betuig aan ons vervoerders vir hul ondersteuning. Die lewering van hul vervoerdiens dra by tot die bereiking van ons doelwitte en ons verbintenis tot ons klante.

Vervoervereistes om as verkoper te registreer:

Vervoerderinduksie

Vervoerderpamflet

 
Download Acrobat Reader  
 
 
 

Ontmoet die Span

 
André Botha (Bestuurder: Logistiek/Verspreiding), Annelien Sutton (Logistieke Beplanner), Tessa Botha (Vervoerkoördineerder)
en Michelle Naidoo (Klanteskakelbeampte)
 

Missie

Om doeltreffende en doelmatige logistieke diens binne 'n goedgekeurde begroting te lewer wat klantgedrewe is en wat uiteindelik tevrede agente, vervoerders en klante sal verseker.

Visie

'n Integrale departement van Voermol Voere wat onbetwiste interne maatskappy herkenning asook nasionale herkenning sal bevorder as 'n diensleweransier wat bestaan uit mense met integriteit, en wat gerespekteer word vir hul volgehoue, doeltreffende standaard van diens deur bekwame, betroubare en vertroubare personeel en bestuur.