• Tuis
  • /OPKOMENDE BOERE

Opkomende Boere

 
 
Ongeveer 40% van alle vee in Suid-Afrika is in besit van opkomende boere. Volgens dr. Ngethu van ComMark en die Nasionale Landbou Bemarkingsraad, is die produktiwiteit van hierdie vee laag a.g.v. 'n gebrek aan kennis van korrekte basiese bestuurspraktyke t.o.v. seleksie van aanteeldiere, bestuur tydens verskillende produksiefases, gebrek aan teelseisoene en onvoldoende voedings- en gesondheidsprogramme.

Voermol, wat die leier op die gebied van aanvullende voeding vir herkouers is, is deeglik bewus dat kennis t.o.v. voedings- en bestuurspraktyke sleutelfaktore in enige suksesvolle veeboerderyonderneming is. Daarom verskaf Voermol opleiding in dierevoeding en bestuur deur opleidingsessies en boeredae volgens die spesifieke behoeftes van gemeenskappe. Hulp word ook verleen aan opkomende boere om toegang tot markte te kry deur vennootskappe met diensverskaffers wat ook 'n belang het in die ontwikkeling van die sektor het.

Voermol vervaardig 'n reeks produkte wat voorsiening maak vir die behoeftes van opkomende boere. Produkte is geskik vir weidende diere in kommunale stelsels waar daar nie private grondbesit en voerfasiliteite is nie. Produkte is maklik hanteerbaar en in die produkreeks is klaargemengde produkte en ook konsentrate wat tuis vermeng kan word.

Vir meer inligting skakel Bulelani Posiso, Verkoopsbestuurder: Opkomende Boere, by 0737798414 of 032 439 5599 of raadpleeg die Voermol Produkhandleiding of tegniese artikels.
 

Vind meer uit: