• Tuis
  • /BOER VAN DIE JAAR

BEESBOER VAN DIE JAAR 2016

Boerdag 2016

Boerdag 2016

Boerdag 2016

Boerdag 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

Boerdag - Skaapboer vd Jaar 2016

2015 Nasionale Skaapboer van die Jaar


2015 Nasionale Beesboer van die Jaar


2014 se skaapboere van die jaar

Van die sprekers was voor van links, mnre. Kenny Crampton (nasionale verkoopbestuurder van Voermol), Graham Lovell (finansiële direkteur, Voermol), Dawie Maree (hoof: Inligting en bemarking, ENB-landbou), PD Jacobs en Willem Grobbelaar (Voermol se skaapboere van die jaar) en Isak Staats (hoofbestuurder: Wol en Bokhaar, BKB). Agter is dr. Francois van de Vyver (nasionale tegniese bestuurder, Voermol) en Hendrik van Pletzen (tegniese bestuurder, Voermol).
Bykans 200 belangstellendes van so ver as die Suid-Kaap af het die boeredag van mnre. PD Jacobs en Willem Grobbelaar van die plaas Vlakfontein in die distrik Trompsburg bygewoon. Dié dag is deur Voermol aangebied ter verering van die Pedrino-Merino-stoetery van Jacobs en Grobbelaar, wat as 2014 se skaapboere van die jaar aangewys is.

 

2014 Nasionale Bees- en Skaapboer van die Jaar  

Voermol se wenner ’n Noord-Kaapse beesboer en ’n Vrystaatse Merino-teler is op ’n glansgeleentheid in Bloemfontein aangewys as Voermol se voortreflikste veeboere van 2014.

Hulle is mnre. Jan van Zyl en sy seuns, Gideon en Jan (jnr.), van Kroonvee by Vryburg en Olifantshoek en PD Jacobs en sy skoonseun, Willem Grobbelaar, van Pdrino-Merino, Trompsburg. Van die belangrikste kriteria was reproduksiedoeltreffendheid, die betrokkenheid by die georganiseerde landbou, bemarking, hulpbron- en reproduksiebestuur, teeldoelwitte en finansiële bestuur.

Kroon-vee

Die Van Zyls  bedryf ’n uitgebreide beesboerdery by Vryburg en Olifantshoek en kan met reg as bewaringsboere beskou word. Die besonder goeie toestand waarin die weiveld verkeer, getuig van die erns wat hulle met hulle vee maak.

Hulle beweidingstelsel sluit kort wei- en lang rustydperke in. Die kampgroottes is gemiddeld 75 ha, terwyl ongeveer 6 tot 8 kampe in rotasie aan ’n teelbul met sy koeie toegeken word.

Die besproeiingsvertakking verskaf kos vir die afronding van die diere en dien as voerbank vir droogtes.

Op die verskillende plase boer hulle met kommersiële en stoet-Brahmane, Afrikaners, Simbras en Afrisim. 

Pdrino-Merino

Jacobs en Grobbelaar van Vlakfontein, Trompsburg,  boer met kommersiële en stoet-Merino’s op 9 000 ha. Die gemiddelde jaarlikse somerreënval is sowat 450 mm en die veld se weidingkapasiteit wissel tussen 9 en 11 ha per GVE. Die kampgroottes wissel tussen 250 en 300 ha.

Hulle beskik ook oor 80 ha aangeplante weiding onder besproeiing.

Hulle huidige oogmerk is vertikale uitbreiding, en ’n kenmerk van dié boerdery is die funksionele netheid van hanteringsgeriewe, heinings, hekke en algemene infrastruktuur.

Die teeldoelwit is om die mees ekonomiese skaap te teel met ’n uitstaande bouvorm en superieure fynwol. 

Ander benoemdes was die beesboere mnre. Kiewiet en Nelius Ferreira van die distrik Harrismith en Anthony Evans van die Rhys Evans-groep by Viljoenskroon. Die ander skaapboerfinaliste was mnre. Attie Albertyn van Bredasdorp en Gawie Carstens van Porterville.


    http://www.voermol.co.za/uploads/wennersVoermol2014.jpg

Wenners van Voermol se prestige-toekenning van Nasionale Bees- en Skaapboer van die Jaar wat tydens dié voermaatskappy se jaarlikse galafunksie in Bloemfontein bekend gemaak is. Van links is mnre. Paul van den Berg (ENB), Jan van Zyl (junior),  Gideon van Zyl en Jan van Zyl van Kroonvee by Vryburg (beesboerwenner), Isak Staats (BKB) en PD Jacobs en sy skoonseun, Willem Grobbelaar, van Pdrino-Merino, Trompsburg (skaapboerwenner), en Kenny Crampton (nasionale verkoopbestuurder, Voermol). Foto: Johan Norval

 

2013 Nasionale Bees- en Skaapboer van die Jaar    


Droogteboere van die Noord-Kaap en Karoo, wat Voermol se prestige-toekenning van Nasionale Bees- en Skaapboer van die Jaar tydens dié voermaatskappy se jaarlikse galafunksie in Bloemfontein ontvang het. Van links is mnre. Bertie en Hennie Coetzee van Hencoe-Bonsmaras, by Prieska (beesboerwenner), Paul van den Berg (ENB se streekhoof vir landbou),  Dries Wiese (skaapboerwenner, Loxton), Philip Strydom (besturende direkteur, Voermol), Jan Wiese (skaapboerwenner, Loxton), Hugo Lochner (redakteur, Landbouweekblad) en André du Toit (hoofbestuurder: Lewende Hawe, Eiendomme en Afs laers va n BKB).  

 

 

2012 Nasionale Bees- en Skaapboer van die Jaar    

 
 
Die skaapboer uit die Ruensgebied en die Oos-Vrystaatse beesboer wat vanjaar met die louere as Voermol se veeboere van 2012 weggestap het. Van links is mnre. Wol f  Edmayr, besturende direkteur van BKB, Jan-Paul Kempen (Skaapboer van die Jaar) en sy vrou Linden van die plaas Amerika in die distrik Bredasdorp, mnre. Philip Strydom, besturende direkteur van Voermol, Linde du Plessis (Beesboer van die Jaar) van die plaas Blomhoek in die distrik Fouriesburg, Jan  van Zyl , hoof van landbou-Inligting en bemarking van ENB, Koos du Plessis (Beesboer van die Jaar) en Hugo Lochner, redakteur van Landbouweekblad. Kempen boer op sowat 5 800 ha met meer as 8 000 Dohne-Merino-ooie en Du Plessis op sowat 6 400 ha met onder meer ’n Brahman-stoetery en kommersiële beeskruisings. Foto: Johan Norval
 
Die skaapboer uit die Ruensgebied en die Oos-Vrystaatse beesboer wat vanjaar met die louere as Voermol se veeboere van 2012 weggestap het.
 

Veeboere van 2012 

 
In foto 1  (skaapwenners) is van links mnr. Jan van Zyl, hoof van landbou-inligting en bemarking van ENB, mev Linden Kempen en haar man, Jan-Paul, (Skaapboere van die Jaar) en mnr. Wolf Edmayr, besturende direkteur van BKB. Kempen, van die plaas Amerika in die distrik Bredasdorp, boer op sowat 5 800 ha met meer as 8 000 Dohne-Merino-ooie.
 
In Foto 2  (beesboerwenners) is van links mnre. Philip Strydom, besturende direkteur van Voermol. Linde du Plessis (Beesboer van die Jaar) van die plaas Blomhoek in die distrik Fouriesburg, en sy seun, Koos, en Hugo Lochner, redakteur van Landbouweekblad. Du Plessis boer op sowat 6 400 ha met onder meer ’n Brahman-stoetery en kommersiële beeskruisings. Foto’s: Johan Norval

Wenners se Boeredae: 2011 Beesboer Van Die Jaar  

2011 Wenners

Die land se voorste bees- en skaapboere vir 2011 wat op die jaarlikse aanwysingsplegtigheid van Voermol in Bloemfontein vereer is. Van links is mnre. Charl en Sarel Saunderson (Nasionale Skaapboere van die jaar), Wolf Edmayr (besturende direkteur: BKB), dr. Jasper Coetzee (tegniese direkteur: Voermol), Jan de Jong (landboubestuurder: ENB), Gerrit van Zyl (Nasionale Beesboer van die jaar) en Hugo Lochner (redakteur: Landbouweekblad). Foto: Johan Norval, Landbouweekblad. 

Voermol se wenners uit NK en Vrystaat

'n Pa-en-seun-kombinasie van die dorre Noord-Kaap en 'n deeltydse Vrystaatse boer is onderskeidelik as Voermol se Nasionale Skaapboere en Beesboer vir 2011 aangewys.

Dié eer het op mnre. Sarel en Charl Saunderson van die Nooitgedacht-Dorperstoetery in die distrik Kenhardt en Gerrit van Zyl van die Straussfontein-Bonsmarastoetery in die distrik Dewetsdorp geval. Die wenners het onder meer elk 'n kontantprys van R25 000 van die borge BKB en Eerste Nasionale Bank losgeslaan.

Van Zyl is onder meer geloof vir die toepassing van sy veldbestuurstelsel waarvolgens hy in staat is om die dravermoë van sy grond al met 30% bo die norm van die omgewing te verhoog. Hy volg ook 'n bepaalde reproduksieprogram met 'n betreklik kort dektydperk vir sy verse en beoordeel sy beesproduksie ingevolge 'n sonderlinge doeltreffendheidsmaatstaf, die globale winsindeks, wat hy ontwikkel het.

Die Saundersons spog onder meer met 'n speenpersentasie van 142,7 wat getuig van hulle doeltreffende reproduksiebestuur in 'n gebied met 'n lae jaarlikse gemiddelde reënval van 132 mm. Deeglike weiveldbestuurskennis word toegepas om die veld se drakrag te verbeter en vrugbaarheid, aanpasbaarheid en moedereienskappe is van die bepaalde seleksiedoelwitte wat hulle nastreef.  

Wenners se Boeredae: 2010 Skaapboer Van Die Jaar

Wenners se Boeredae: 2009 Beesboer Van Die Jaar

Wenners se Boeredae: 2009 Skaapboer Van Die Jaar