VOERMOL VOLSTRUIS GROEIKONSENTRAAT

Omdat die voedingsvereistes van groeiende voëls verander soos wat hulle ouer word, is ’n enkele voermengsel wat aan die behoeftes van alle ouderdom kuikens sal voldoen nie moontlik nie. Dit is om ekonomiese redes ook nie aanvaarbaar nie. Om hierdie probleem te oorbrug, word ʼn reeks van mengsels aanbeveel wat aangepas is by die behoeftes van verskillende ouderdom kuikens asook vir volwasse voëls.

Samestelling


G/kg

Proteїen (min)

320

Lys (min)

21.0

Met (min)

8.0

Kalsium (min – maks)

32 – 34

Fosfor (min)

21

Minerale, spoorminerale, vitamines

Vog (maks)

120

Verpakking

50kg


Aanbeveling

Gee kuikens vrye toegang (ad lib.) tot die onderskeie rantsoene. Die verwagte daaglikse voerinname van die verskillende ouderdom voëls word in die tabel Groeikonsentraat aangedui. Op hierdie voerstelsel behoort kuikens hulle slagmassa teen ongeveer 14

maande ouderdom te bereik.


Onderhoud

’n Uitgegroeide kuiken sal ongeveer 100 kg tot 120 kg weeg en behoort hierdie massa op sowat 14 maande ouderdom te bereik. Op hierdie stadium is die volstruis uitgegroei en is sy voedingsbehoeftes laag, dit is egter belangrik dat die volstruis nog steeds ’n gebalanseerde rantsoen inneem, veral ten opsigte van minerale, spoorminerale en vitamines. Die Onderhoudsrantsoen bevat min graan, om oorvet voëls se massa geleidelik te verlaag (om hulle te ‘ontvet’). Dit is belangrik want oorvet broeivoëls word geassosieer met ’n toename in geileierproduksie. Die Onderhoudrantsoen is ’n volledige voer en sal aan die onderhoudsbehoeftes van volwasse volstruise, wat nie produseer nie, voldoen.


Prikkelvoeding

Twee tot vier weke voordat met die teelseisoen begin word, moet ´n prikkelrantsoen aan die broeipare voorsien word. Hierdie rantsoen sal die broeipare laat toeneem in massa en geslagsaktiwiteit stimuleer. Sodra die mannetjies by die wyfies geplaas word, moet die broeirantsoen gevoer word.


 

Meng- en voerinstruksies van volledige voere vir groeiende kuikens


Rantsoen

Aanvangs

Groei

Afrond

Slag

Ouderdom(weke)

Massa (kg)

8 – 16

10 – 35

16 – 24

35 – 55

24 – 30

55 – 75

30 – 56

75 – 110

MENGINSTRUKSIES (g/kg)

Groeikonsentraat

Sojaoliekoekmeel

Melassemeel

Mieliemeel

Lusernmeel

Hooi

250

100

-

450

200

200

-

80

450

300

200

-

80

350

200

170

200

-

80

350

150

220

Totaal

1 000

1 030

1 000

1 000

VOERINSTRUKSIES: Voer ad libitum

Inname (g/dag)

500 – 1 150

1 150 – 1 750

1 750 – 1 900

±2 000


Vroeë-aanvangs (0 – 8 weke ouderdom) – gebruik ’n kommersiële voer beskikbaar of skakel u Voermol agent vir advies.


Meng- en voerinstruksies van volledige voere vir die Broei-, Onderhoud- en Prikkelrantsoen


Rantsoen

Broei

Onderhoud ²

Prikkel


Kg

Kg

Kg

Voermol Groeikonsentraat

100

150

200

Voermol Melassemeel

80

80

80

Mieliemeel

200

0

250

Rumevite P12

10

-

-

Voerkalk

20

-

-

Lusernmeel

590

100

150

Hooi ¹


670

320

Totaal

1 000

1 000

1 000

Voerinstruksies

Voer ad libitum

Inname (kg/dag)

±2.0

±2.0

±2.

¹ Hooi soos tef, mieliereste of hawerhooi.

                ² Indien die volstruise in ’n swak kondisie is, vervang 100 kg hooi met mieliemeel.


Ulrich Müller

Tegniese Bestuurder

Epos: utm@mweb.co.za

Faks: 086-684 1628

Tel: 083-414 5928

SOEK ARTIKELS

Sleutelwoord, Produk of Skrywer

TEGNIESE SPAN

Dr. Francois van de Vyver - Tegniese Bestuurder:
Voeding, Bestuur & Kleinveeteling

Hendrik van Pletzen - Tegniese Bestuurder:
Vleisbeesbestuur, voeding, weidings, produksiestelsels en ekonomie.

Ulrich Müller - Tegniese Bestuurder:
Feedlot, Game Nutrition